Konst som är tidlös

Konst och tidlös. Det är två begrepp som inte låter sig definieras utan diskussion. Även bland professionella konstteoretiker råder det delade meningar kring vad som är konst och inte. Ligger det i betraktarens öga eller handlar det om konstnärens intentioner och färdigheter? Det är nästan omöjligt att bedöma idag inom vår samtida konst vad som senare kommer att klassas som tidlös. Däremot kan vi resonera kring den konst vi menar är tidlös och som producerats tidigare. Den som bevisligen klarat tidens tand. I denna artikel kommer vi att gå igenom såväl tidlösa motiv som konst som betraktas som tidlös för att den är skickligt gjord.

Motiv som inte går ur tiden

Joan Mirós konst slutar aldrig att intressera kritiker och samlare. Just tidlös är ett begrepp som används när hans konst ska beskrivas och klassificeras. Många av hans tavlor är abstrakta och och alltså opåverkade av daterade skeenden. Det handlar om ett samspel mellan färger och former som troligen inte hade särskilt mycket att göra med hans egen samtid. Att den är tidlös bevisas också av att vi, långt efter det att han målade sina tavlor, fortfarande är intresserade av dem. Abstrakta tavlor och väldigt enkla motiv som blommor och hav kan också sägas vara tidlösa – eftersom de funnits längre än oss människor och ständigt lockat till avmålningar.

Tidlöst och daterat på samma gång

Konst måste inte ha något tidlöst över själva motivet för att gå till konsthistorien. Många verk som på ett tydligt sätt kommenterar sin samtid kan klassas som tidlösa för att de blir ikoniska representanter för just sin samtid. Andy Warhol och hans popart kan sägas vara ett exempel på ett uttryck som är både tidlöst och väldigt daterat på samma gång. De stora verken inom impressionismen och egentligen alla andra epoker inom konsten är även de odödliga och tidsbestämda på samma gång eftersom de gjorts till representanter för något större. Ser du ett nygjort verk som du bedömer ha chans att bli tidlöst kan det vara läge att kontakta snabbfinans.se och köpa det till varje pris.