Konst som berör

Penslar och färg

Konsten har varit en självklar del av alla samhällen i alla tider. Med hjälp av den har man förändrat, upprört och belyst orättvisor i samhället. Att sätta fingret på vad konst är för någonting är mycket svårt. Man behöver ingen särskild utbildning för att skapa konst, och just därför kan konsten vara precis vad som helst. I vilken form som helst och presenterat av vem som helst. Det finns lika många sorters konst som det finns konstnärer. Ingen är den andra lik. Precis som förr i tiden upprör konsten ännu, som sig bör. Frågan är bara hur mycket spott och spe man kan ta som konstnär. Allt för konsten. Eller?

Kontroversiell konst i dag

Konst är som åsikter och kan inte tyckas om av alla. Men ibland går det så pass långt att konstnärer får utstå våld och hot om våld endast för att de uttrycker sig på det sätt de allra helst vill – genom konsten. All konst kan inte passa alla, men alla borde ha rätt att uttrycka sig utan att behöva frukta för sitt liv. konstnärer som blir hotade och får sin konst vandaliserad låter sig förhoppningsvis inte tystas. Lars Vilks är ett exempel på någon som medvetet upprör med sin konst. Även konstnären Mattias Norström blev tillsagd att han borde halshuggas för att han uppfört en skev flaggstång i Vasaparken.

Konst har alltid upprört

Folk har i alla tider varit oense. Vare sig det handlar om politik, sätt att se på livet eller det sätt man uttrycker sig genom konsten. Var skulle vi som modernt samhälle stå utan konsten? Om konstnärer låtit kväva sin kreativitet och gett med sig på grund av hot? Även kontroversiell konst är konst. De kontroversiella artisternas rätt att uttrycka sig borde vara lika självklar som rätten för oss alla att säga vår åsikt under skyddet av yttrandefriheten. Eftersom att konsten är ett så viktigt uttryckssätt, och ett kraftfullt redskap för att spegla vår nutid, får vi aldrig låta den gå förlorad. Börjar vi ge med oss för hatet kommer vi att förlora en av världens viktigaste hörnstenar – konsten.