Den tidigaste konsten

Människan har skapat konst sedan förhistorisk tid, och konstens utformning och funktion har förändrats mycket genom historien. När man kommer så långt tillbaka som till den allra tidigaste konsten är det snarare arkeologer än konstvetare man ska vända sig till för att få veta mer om den.

Vad som är det allra äldsta kända konststycket beror på vad man definierar som konst, men en vanlig definition är ”föremål tillverkade av människan som utgör en abstraktion av verkligheten”. Med denna definition är det äldsta konstföremålet benbitar från ett mammutben från Bilzingsleben med regelbundna streck skurna i sig – de är 300 000 år gamla. Det är dock omdiskuterat huruvida strecken verkligen skapats av estetiska skäl eller om de snarare är ett tecken på något slags praktiskt syfte. Ett annat exempel på mycket tidig konst är de avbildningar och abstrakta mönster i rödockra som neandertalarna målade, för mellan 150 000 och 35 000 år sedan.Laas_Geel

Konsten på förhistorisk tid skapades oftast av tre olika anledningar: för att dekorera, för att förklara eller för att bemästra eller besvärja. Det som är intressant är att dessa funktioner för konsten kan återfinnas i en mängd samtida kulturer från helt olika delar av världen, som de förcolumbianska kulturerna i Sydamerika, Lascauxgrottorna och Altamiragrottan i Frankrike respektive Spanien, Induskulturen i Indien, Mesopotamien och det fördynastiska Egypten.

De första målningarna som otvivelaktigt kan kallas konst i modern mening härstammar från den tiden då den moderna människan, Homo sapiens, trängde undan neandertalarna, det vill säga för runt 40 000 år sedan. Då målades de äldsta grottmålningarna i Afrika och Asien, i form av för tiden mycket naturalistiska avbildningar av människo- och djurgestalter. Ofta föreställde målningarna jakt- eller fruktbarhetsscener.

Idag har vi kommit en lång väg från grottmålningar, och den kanske största förändringen i hur konst skapas och sprids har internet stått för. Idag är det till exempel som konstnär enkelt att skapa en egen hemsida med hjälp av ett av de många webbhotell som finns tillgängliga på Webbhotells.se, och lägga upp sin konst och sprida den via sociala medier. På det sättet kan den bli sedd över hela världen inom bara några timmar.