Finns det fin och ful konst?

Finns det fin och ful konst 2

Frågeställningen i rubriken kan tolkas på två sätt. Dels kan det handla om den estetiska delen, om konsten är vacker eller frånstötande. Då kan frågan knappast besvaras till fullo eftersom skönheten som bekant ligger i betraktarens ögon. Skiljelinjen skulle dock kunna dras mellan konst vars syfte är att försköna sin omgivning, att återge något så vackert som möjligt, får ses som fin konst. Ful konst skulle i det här fallet då vara konst som ska uppröra, äckla och störa åskådaren. Sådan konst har ett helt annat syfte som ofta har med kritik av samhället att göra.

Den andra tolkningen handlar om det som kallas finkultur och populärkultur. Genom åren har finkulturen ansetts vara mer kultiverad, viktigare och bildande mellan populärkulturen varit något för de ”obildade massorna”. Idag har gränserna luckrats upp men det finns fortfarande kvar en del uppfattningar om vad som är finare och bättre. När det gäller konst skulle detta kunna handla om uppskattning för någon av de klassiska konstnärerna, de som anses vara legendarer, och för graffiti.

Populärkulturens inflytande
Populärkulturen skulle kunna ses som den som utmanar, som kommer underifrån och som bjuder in till att delta utan att avkrävas officiella meriter. Du behöver inte ha gått på Konstfack för att godkännas som en fantastisk graffitimålare. Med internets intåg är det enklare att dela med sig av sina verk även om ingen är intresserad av att ställa ut dem. Det finns gott om sajter där du kan ladda upp dina egna och ta del av andras verk.
Bloggar och forum öppnar för diskussioner om konst, som tidigare möjligen synts ute på gatorna, där konstnären försökt sälja dem eller i mer privata sammanhang. Populärkulturen påverkar också finkulturen. Andy Warhol är en känd konstnär som genom popkonsten bevisade detta påstående.Finns det fin och ful konst 1

Konsten utvecklas med samhället och samhället utvecklas av konsten. Det är en obändig kraft som aldrig kommer att försvinna oavsett hur den omvandlas. Jag önskar att skolan hade öppnat mer för den levande kultur som finns där ute. Om unga människor får lära sig om samtida politisk konst hade deras intresse fångats. Intresset för konsten och estetiken samspelar ofta med andra förmågor. Det finns faktiskt de som hävdar att utbildning utan konst är som att hoppa på ett ben istället för att springa. Huruvida detta stämmer låter jag vara osagt.