Digitaliserad konst

Digitaliserad konst 2

Idag finns en genom världshistorien unik möjlighet att skapa konst. Den digitala konsten kräver helt andra kunskaper än den traditionella. Det är lätt för någon som inte känner till arbetet att tro att det bara är att trycka på en knapp. Faktum är att detta är mil ifrån sanningen. Ett skickligt utfört konstverk är inte bara otroligt tekniskt krävande, utan konstnären behöver också en stor dos av exakt samma typ av inspiration som andra konstnärer. Sedan finns det så klart massproducerad digital konst som går att skapa enkelt. Men samma sak gäller som för annan konst, det finns enkla tekniker och svåra tekniker. Det är inte säkert att amatören ser skillnad. Det kan också vara svårt att se skillnad mellan digital konst och ett fotografi, se nedan.

Ett modern sätt att använda sitt konstnärliga öga är att skapa attraktiva hemsidor. Konst är ofta svår att tjäna pengar på, men den här förmågan kan leda till ett arbete. I den privata hemsidans början ville enormt många bli webbdesigner och det är fortfarande ett förhållandevis vanligt yrkesval. Den som är intresserad behöver inte bara vara en skicklig konstnär utan också så pass kunnig att denne står ut från mängden. Genom till exempel en indesign kurs kan du bygga på din skicklighet. Detta kan också vara en idé för dig som har eget företag, kanske vill du till exempel sälja dina andra konstverk på internet. Då är lite extra kunskaper i hur en professionell hemsida kan skapas en bra idé. Man kan också prata med några vänner inom samma eller liknande branscher och undersökt möjligheten att utbilda sig tillsammans.

Vad är egentligen konst?Digitaliserad konst 1
Att skapa en hemsida kanske inte kan ses som konst. Är det då däremot konst att skapa designer som används på hemsidan? Gränserna för vad som kan ses som konst och vad som ses som programmering kanske inte är helt solklar. En snygg programmering kräver definitivt ett estetiskt sinne såväl som tekniska kunskaper. Upplevelsen beror mycket på det första intrycket och det handlar inte om hur skickligt sidan är programmerad utan om hur snyggt den är designad.

Konst är ett begrepp som kommer fortsätta att utvecklas med de nya möjligheterna. Fotografier har till exempel manipulerats under lång tid med olika trick i mörkrummet. Idag, med tillgången till digitalkameran, är möjligheterna i det närmaste oändliga. Filmen är ett i världshistoriska termer mätt nytt medium för konstnären. Filminstallationer kanske inte är vad den obevandrade tänker på först som konst. En sak är klar och det är att vi aldrig kommer att vara helt överens om vad konst egentligen är.