Meningslös konst

Det är förstås lätt att säga att all konst i slutändan är meningslös, men fundera en stund till på det och det är inte särskilt svårt att förstå att det är så gott som

omöjligt att göra helt meningslös konst. För att som konstnär göra konst som är sant meningslös måste du på något vis skapa ett verk som är fullständigt befriat från sin kontext. Verk som inte säger någonting. Hur gör man det? Det finns konstnärer som försökt, frågan är dock om de lyckats.

Behöver du frakta någonting? Meningslös konst kanske? Spelar ingen roll vad du behöver få skeppat från en plats till en annan, Fraktus kan hjälpa dig. Deras företagsidé bygger på att erbjuda billig frakt som samtidigt lever upp till nutidens höga miljökrav och till dina krav om att det som fraktas ska komma fram i rätt tid.

Är konst alltid meningslös?

Det saknas inte kritiker som menar att all konst sedan Marcel Duchamp är meningslös. Den franske konstnären Matisse sa vid ett tillfälle att han ville göra konst som affärsmän kunde koppla av till, i motsats till att göra tankeväckande eller provocerande konst. Motiv som var vackra och som det gick att vila ögonen på. Många skulle säga att Matisse ändå helt och hållet motsvarar alla krav konst behöver leva upp till för att kunna betraktas som konst. Traditionellt sett behöver konst bara vara vacker att titta på, i övrigt krävs inget innehåll. Räcker det för att kalla den meningslös?

Svaret ligger hos betraktaren

Musikern Bob Dylan gjorde i mitten av 60-talet en medveten ansträngning för att frikoppla sin musik från den betydelse hans fans gett den. Han gick då från att skriva vad många kallade för protestsånger till djupt poetiska betraktelser med oklara innebörder. Det hjälpte såklart inte. Låten Desolation Row med sin långa diffust förankrade berättelse om armod och svårigheter har av miljontals lyssnare ålagts med mängder av olika innebörder. Det spelar med andra ord ingen roll om konstnären själv strävar efter något slags meningslöshet när vi som lyssnar och betraktar fyller i det konstnären frånsagt sig.

Betraktaren skänker alltså konstverket mening, även om konstnärens intention skulle vara att skapa något meningslöst. Det betyder dock inte att intentionen bakom ett verk är oviktig, om intentionen är att skapa något meningslöst bör man väl åtminstone hamna närmare meningslösheten? Hur är det då i de fall där intentionen kanske inte finns, eller är väldigt oklar? Ibland är det omöjligt att känna till intentionen bakom ett konstverk helt enkelt för att konstnären inte har förmågan att artikulera den. Judith Scott är en konstnär som fötts med Downs syndrom som passar in i den kategorin. Hon kan inte uttrycka vad hennes konstverk betyder, eller vad intentionen med dem är, men också i hennes tygkreationer lyckas publiken hitta både mening och syfte.