Platsspecifik konst

Med platsspecifik konst menar man konst som är gjord och avsedd för att vara på en bestämd plats. Ofta utgår konstnären ifrån den unika platsens egenskaper och bygger konstverket med den i centrum. Många gånger är det frågan om skulpturala verk, vilka kan integreras med hur det ser ut på platsen. Här är några kända konstnärer som arbetar med just platsspecifika konstverk:

Ibland kan platsspecifik konst gå hand i hand med exempelvis arkitektur och det är inte alltid så att gränserna är kristallklara. Begreppet är mer ett sätt att tänja på gränserna för vad konst kan vara och var den kan ”ställas ut”.

Robert Smithson

En amerikansk konstnär som gjort sig känd för sina platsspecifika landskapskonstverk är Robert Smithson som föddes 1938. Han arbetade mest inom något kalla ”land art” och gjorde så kallade jordkonstverk. Ett av hans största konstverk är ”Spiral Jetty” där han grävde ut en jättelik spiral med lera i en saltsjö i Utah. På detta sätt skapade han ett slags konstgjort landskap inne i lanskapet och en skulptural form som kunde skådas från en hög höjd. Konstverket återfinns på många fotografier. Det var främst mellan åren 1966-1969 som han började intressera sig för att skapa konstverk utanför gallerirummet, och på detta sätt använda vad han kallade ”icke-platser” som en bakgrund till sina platsspecifika konstverk.

Andy Goldsworthy

En brittisk konstnär som arbetat på liknande sätt som Robert Smithson är Andy Goldsworthy, född 1956. Han använder naturen som idéer till sina konstverk och arbetar främst med platsspecifik konst ofta i kombination med fotografier. När ett sådant konstverk blir till ställs det ofta frågan vad konst egentligen är. Alltifrån en kräftskiva med tillbehör till skräp som lämnats i naturen kan med viss fantasi ses som konst, förutsatt att det räcker att något är tillverkat av en människohand. De allra flesta anser det krävs mer än så och Goldsworthy tillhör en grupp som arbetar med att ställa frågor om vilka regler som gäller för ett konstverk.

Richard Serra

En annan konstnär som använder specifika platser för sina skulpturala konstverk är den amerikanska konstnären Richard Serra som är en skulptör inom minimalismen. I sina verk upprepar han olika likformigheter och spelar ut former i skulpturerna mot formerna som råder på platsen. Ibland kan det vara fråga om en vägg av metall som bryter upp en bit landskap i ett före och ett slags ”efter”. I många av hans skulpturala verk ligger själva konsten i betraktarens ögon, och de konstverken är lika mycket skulpturala upplevelser som de är ett ifrågasättande av själva platsen de står på. Konst kan vara mycket mer än en tvådimensionell yta och när betraktaren kan kliva in i själva konstverket, uppstår ofta en helt ny upplevelse. Alla nya digitala möjligheter har öppnat nya dörrar för vad platsspecifik konst kan vara.